oeconomista.net
Ekonomia i finanse

Rodzaje dotacji dla rolnikow

Podobnie jak wszystkie inne rodzaje kredytów jakie oferują banki, także kredyty dla rolników podzielić można pod względem celu na jaki pożyczona kwota znajdzie zastosowanie. Wśród kredytów dla rolników przeważają głownie kredyty preferencyjne, przeznaczone na inwestycje, wprowadzanie zdobyczy nowych technologii, innowacyjnych maszyn rolniczych mających podnieść standard jakości produkcji i przetwórstwa oraz na dłuższą skale obniżyć jej koszty. Ten rodzaj kredytów obejmuje także zakup gruntów rolnych w celu powiększenia majątku lub utworzenia gospodarstwa od podstaw oraz nieruchomości również na te cele. Innego rodzaju pomoc stanowią klęskowe kredyty dla rolników przyznawane w celu wznowienia produkcji i pokrycia szkód powstałych w wyniku niezależnych klęsk żywiołowych jak susze, gradobicia, powodzie czy huragany. Kredyt ten można otrzymać jeśli komisja powołana prez wojewodę do oszacowania strat pomyślnie rozpatrzy wniosek. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności wniesienia wkładu własnego. Zastój ekonomiczny dotknoł poniekąd wszelkiej dziedziny gospodarki. Nie omineło to podobnie instytucji finansowych, które aktualnie bardzo nie chętnie użyczają dużych wierzytelności gotówkowych. Jeśli ktoś nie ma solidnej roboty i nie pracuje dłuższy czas w zakłądzie nie ma mowy o zdobyciu pożyczki.

wózki widłowe bydgoszcz- pw widlak

Serwis stworzony z myślą o osobach, którym nie jest obca tematyka ekonomii i finansów. Życzymy przyjemnej lektury.